• Jsme přímý český výrobce!
  • Zavolejte nám : +420 774 122 091

Hliníková okna a dveře

Hliníková okna a dveře

Hliníkové dveře a hliníková okna ALUPROF jsou navržena tak, aby plnily svou úlohu dlouhá léta. Kromě kvalitní, robustní profiláže jsou vybaveny značkovým kováním ( Siegenia, Geze atd.), tak aby byl zabezpečen dlouhodobý bezporuchový provoz. V naší nabídce si můžete vybrat z nejvíce používaných:

  1. bez tepelné izolace (stavba vnitřních příček): MB-45
  2. tepelně izolované (s přerušeným tepelným mostem): MB-86 (ST, SI, AERO)MB-70 (HI)

Při zájmu jsme schopni používat i další širokou škálu profilů systému MB od společnosti ALUPROF. (MB-59, MB-60, MB-77HS – zdvižně posuvné, MB-104)
Velký výběr ze standardní palety barev uspokojí potřeby i těch nejnáročnějších zákazníků. Barevné povlaky jsou provedeny práškovým lakováním nebo eloxováním.

Dveře

Okna

Profil Aluprof MB-45

MB-45 je moderním hliníkovým systémem sloužícím k výrobě konstrukcí bez požadavků na tepelnou izolaci a to jak pro interiérové, tak i exteriérové použití např. různé typy příček, posuvné dveře ovládané ručně i automaticky, lítačky, vitríny, výkladní skříně, pokladní boxy a ostatní prostorové konstrukce

Konstrukční hloubka profilů okna je: 45 mm (rám), 54 mm (křídlo) a u dveří: 45 mm a 45 mm. Výsledkem této hloubky je efekt jednolitého povrchu z vnější strany po zavření – v případě okna také efekt lícování povrchu křídel a rámu – v případě dveří. Tímto tvarem profilů jsou konstrukce dveří a oken elegantní a odolné.

Důležitou výhodou tohoto systému je možnost ohýbání profilů rámů, křídel i příček, což umožňuje výrobu různých obloukových konstrukcí.

Těsnost zajišťují speciální těsnění ze syntetického kaučuku EPDM, který zaručuje odolnost proti stárnutí i při dlouholetém používání.

Charakteristickou vlastností systémů je jeho úzké spojení s okenními a dveřními systémy MB-45D, MB-45FD, MB-60 a MB‑70. Univerzálnost a atraktivitu systému dodatečně zvětšuje možnost volby mezi několika variantami řešení v případě různých konstrukčních detailů, např. spodní utěsnění křídla dveří, utěsnění dveří posuvných a kyvných, tvar zasklívacích lišt, tvar a výška dveřních prahů.

Systém dovoluje použití izolačních dvojskel s tloušťkou od 2 mm do 34 mm v křídlech oken a s tloušťkou od 2 mm do 25 mm v pevných oknech a dveřních křídlech.

Dveře

Okna

Profil Aluprof MB-70(HI)

MB-70 je moderním hliníkovým systémem sloužícím k provádění vnějších staveb s požadavky na tepelnou a akustickou izolaci např. různé typy oken, dveří, větrolamů, vitrín a prostorových konstrukcí.

Profily tohoto systému jsou tříkomorové. Konstrukční hloubka profilů okna je: 70 mm (rám), 79 mm (křídlo) a u dveří: 70 mm a 70 mm. Takto zvolené hloubky profilů rámu a křídla dávají efekt jedné plochy z vnější strany po zavření – v případě okna, a také efekt lícování povrchů křídel a rámů – v případě dveří. Tento tvar profilů dovoluje získat elegantní a pevné konstrukce dveří a oken.

Systém MB-70 /MB-70 HI je charakterizován velmi nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla U díky použití speciálních teplotních můstků a těsnění. Toto má velký význam v době rostoucích požadavků na hospodaření s energií a ochranu životního prostředí. Součinitel U pro konstrukce systému MB-70 v závislosti na použitých profilech a příslušenství má hodnotu od 1,5 do 2,39 W/m2K. V systému jsou použity profilované tepelné můstky ve tvaru „omega“ s šířkou 34 (okna) a 24 (dveře) mm z polyamidu zpevněného skleněným vláknem. Nabízený tvar vložek zvyšuje tuhost profilů v porovnání s plochými můstky a usnadňuje odvodnění profilů a zajišťuje vhodnou tepelnou izolaci za každého počasí. Tepelné můstky použity v oknech mají dodatečné utěsnění na spoji profilů a můstku, a výstupky dělící komoru můstku na tři části mezi vnějšími a vnitřními hliníkovými profily. Těsnost je zajištěna použitím speciálních těsnění z dvousložkového syntetického kaučuku EPDM: litého a porézního, který nepodléhá stárnutí ani při dlouholetém používání a má velmi dobré tepelné izolační vlastnosti.

Systém dovoluje použití izolačních dvojskel s tloušťkou od 23 mm do 60 mm v křídlech oken a s tloušťkou od 15 ÷51 mm v pevných oknech a dveřních křídlech. Tak široký rozsah tloušťky výplní garantuje možnost použití všech typových a netypových skel.

Dveře

Okna

Profil Aluprof MB-86 (ST, SI, AERO)

Okenno-dveřní systém s vynikajícími parametry, které je schopen uspokojit různorodé velmi náročné potřeby uživatelů. Konstrukce profilů má 3 varianty provedení v závislosti na požadovaných teplotních parametrech: ST, SI a AERO-MB-86 je jediným hliníkovým systém na světě, který používá křemičitý aerogel vyplněny netkanou skleněnou textilií, který pomáhá dosáhnout špičkových teplotních vlastností. K výhodám systému patří vysoká pevnost hliníkových profilů, která umožňuje zhotovení oken s větší velikostí a hmotností.

Vlastnosti, které mají vliv na vysokou funkcionalitu a estetiku oken systému MB-86:
• velký výběr profilů
• nově tvarované, extra široké teplotní můstky
• vícesložkové centrální těsnění perfektně izoluje a dokonale utěsňuje prostor mezi křídlem a rámem
• zasklívací lišty s dodatečnou těsnící funkcí
• zasklívání až do tl. 67mm umožňující použití všech druhů skel, akustických, bezpečnostních a odolných proti vloupání
• možnost použití velkých skel bez dělení příčkami
• možnost použití různých typů kování včetně skrytého
• odvodnění profilů ve dvou variantách: tradiční a skryté
• velmi nízký koeficient prostupu tepla Uf od 0,5W/m2K
• čisté, ostré hrany extrudovaných hliníkových rámů
• velký počet finálních verzi

Koeficient prostupu tepla (Uf):

verze MB-86 ST: od 1,3 W/m2K 

verze MB-86 SI: od 0,9 W/m2K 

verze MB-86 AERO: od 0,63 W/m2K 

www.aluprof.eu