• Jsme přímý český výrobce!
  • Zavolejte nám : +420 774 122 091

Hliníkové fasády

Hliníkové fasády

Prosklené hliníkové fasády ALUPROF jsou určeny ke konstrukci lehkých obvodových plášťů budov, které dodávají stavbě prestižní vzhled. Jsou dokonalým nástrojem pro utváření současné architektury a realizaci odvážných vizí projektantů.

HI

HI+

Profil Aluprof MB-SR50N (HI, HI+), sloupově-příčková fasáda

Systém MB-SR50N se používá pro výstavbu lehkých krycích stěn zavěšeného nebo výplňového typu, a také střech, světlíků a jiných prostorových konstrukcí.

Výhodou systému MB-SR50N je velký rozsah profilů sloupků a příček s různou hloubkou a momentem setrvačnosti lx=55 4123,4 [cm4], sloupy: 65 – 325mm a příčky: 20 – 189,5mm, . Systém dovoluje používat výplně s tloušťkou: 24 – 52 mm tak, aby byla zajištěna optimální spotřeba hliníku a náklady na materiál byly co nejnižší. Při velmi velkém zatížení mohou být sloupky zesíleny speciálními vnitřními hliníkovými profily, které ještě více zvyšují jejich pevnost. Moderní řešení příslušenství a spojek dovoluje získat zvětšený rozsah zatížení – pevná vyplň může mít hmotnost až 450kg.

S ohledem na teplotní zabezpečení budovy je tato fasáda schopna splnit čím dál tím vyšší požadavky architektů a projektantů. Zvlášť dobré parametry v tomto rozsahu má fasáda se zvýšenou izolační schopností MB SR50N HI, která používá vyzkoušený izolátor HPVC (nebo sadu izolátorů s odpovídající tloušťkou) spojeny s prvky s vysokou tepelnou izolační schopností z LDPE.

Charakteristickým rysem systému MB SR50N je jeho úzká propojenost s okenno-dveřními systémy série MB. Díku tomu lze v fasádách, používat různé otvíravé prvky, přizpůsobené potřebám objektu s ohledem na funkčnost a tepelně izolační vlastnosti:
– dveře otvíravé, kyvné nebo posuvné
– okna v základním provedení (otvíravé, otvíravo-sklopné nebo sklopné)
– okna se skrytým křídlem ve verzi US, US HI (s širším rámem) nebo MB 70SG (s užším rámem)

Díky vrstvené stavbě nadokenního a podokenního překladu, ve kterém jsou použity nehořlavé materiály takové jako minerální vlna a sádrokarton, fasáda může splnit požadavky požární odolnosti v závislosti na stavbě: EI30 a EI60.

Systém předpokládá provedení spojení sloup-příčka formou příložek, což umožňuje správné odvodnění a ventilaci stěny a také získání nízkých hodnot součinitele infiltrace vzduchu a těsnost proti vodě.

Technické parametry:
Součinitel prostupu tepla: Uf  od 0,94W/m2K, EN ISO 10077-2:2005
Infiltrace vzduchu: třída AE1200, EN 12152
Těsnost na dešťovou vodu: třída RE 1200, EN 12154
Odolnost na zatížení větrem: 2,4kN/m2, EN 13116:2002
Odolnost proti nárazu: třída I5/E5, PN-EN 14019

www.aluprof.eu