• Jsme přímý český výrobce!
  • Zavolejte nám : +420 774 122 091

Protipožární systémy

Protipožární systémy

Požární systémy ALUPROF nabízí řešení pro bezpečné požární uzávěry, stěny a fasády. Systémy jsou certifikovány v renomovaných institucích jako IFT Rosenheim (Německo).

Dveře EI60

Okno EI30

Profil Aluprof MB-78EI (protipožární stěny)

Systém protipožárních stěn MB-78EI slouží k výrobě vnitřních nebo vnějších protipožárních stěn s jedno- nebo dvoukřídlovými dveřmi třídy požární odolnosti EI15, EI30, EI45 nebo EI60 podle normy PN-B-02851-1 a PN-E 13501-2. Tento systém je do značné míry kompatibilní se standardními okenno-dveřními systémy firmy ALUPROF S.A. – MB-45, MB-60 i MB-70 (mají společné profily, detaily, kování a opracování, atd.)

Konstrukce systému MB-78EI se opírá o hliníkové profily s tepelným můstkem. Konstrukční hloubka profilů je 78 mm. Profily jsou charakteristické nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla U díky použití speciálních profilovaných tepelných můstků s šířkou 34 mm.

Systém umožňuje zasklení všemi typovými ohnivzdornými skly odpovídajících tříd (tloušťka výplně od 6 do 49 mm).

V rámci tohoto systému je možné získat také protikouřové konstrukce v několika variantách provedení.

Provedené zkoušky v Instytucie Techniki Budowlanej prokázaly, že konstrukce provedené z tohoto systému mají také velmi dobré akustické izolační vlastnosti. Hodnota ukazatele Rw závisí na výběru skla nebo typu dveří a pohybuje se do 40 dB.

www.aluprof.eu